Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.nakamieniu.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Hotel Alexandra Aleksandra Czech, Karolina Sklorz-Kowalska Sp. J. wpisana do KRS pod numerem 0000619122, NIP 576-157-93-41, REGON 364617626, adres: ul. Wielkie Przedmieście 35, 46-300 Olesno, zwany dalej Administratorem.
 2. Osoby korzystające ze strony internetowej www.nakamieniu.pl będą dale zwane Użytkownikiem, natomiast strona internetowa www.nakamieniu.pl będzie dalej zwana Stroną.
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected] lub numeru telefonu: +48602777813
 4. Z Regulaminem Strony możesz się zapoznać tutaj: https://nakamieniu.pl/regulamin-strony/

§2. Zasady przetwarzania danych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad: 1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm); 2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 3) w sposób przejrzysty dla Użytkownika, której dane dotyczą (transparentność); 4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja); 5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność): 6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość); 7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość); 8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

 1. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika: 1) w celach kontaktowych, aby udzielić Użytkownikowi odpowiedzi na jego wiadomość przesłaną Administratorowi bezpośrednio drogą e-mailową na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi. 2) w celu wykonania usługi wystawienia vouchera, na podstawie zawartej umowy (w sytuacji skutecznego skorzystania z usługi vouchera dochodzi do zawarcia umowy, w której Administrator występuje w roli usługodawcy, a Ty usługobiorcy). 3) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na Stronie.
 2. Administrator przetwarza dane Użytkownika w zakresie: 1) jeśli Użytkownik prześle nam wiadomość drogą e-mailową to Administrator będzie przetwarzać dane, które będą w tej wiadomości zawarte. Przekazanie Administratorowi danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie Użytkownik może zwrócić się do Administratora o usunięcie tych danych. 2) jeśli Użytkownik skorzystasz z usługi wykupienia vouchera, będzie zobowiązany podać Administratorowi następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne niezbędne dane znajdujące się w formularzu zakupu vouchera, niezbędne do wywiązania się przez nas z umowy. Podanie tych danych stanowi warunek złożenia zamówienia i zawarcia umowy. 3) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Użytkownika i innych osób ze strony internetowej. Przetwarzanie danych o tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Użytkownika sprzeciwu.

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są: 1) podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na Stronie; 2) pośrednicy płatności internetowych z których usług korzystamy;
 2. Dane Użytkownika nie są przekazywane do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

§5. Termin przechowywania danych.

 1. Administrator nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy dane osobowe Użytkownika.
 2. Dane przekazane Administratorowi w związku z usługą Vouchera Administrator będzie przetwarzał przez 7 lat, celem wywiązania się z ciążących na Administratorze przepisach podatkowych.
 3. Jeśli Użytkownik przekazał Administratorowi swoje dane w wiadomości przesłanej drogą e-mailową to dane Użytkownika Administrator będzie przetwarzać do momentu złożenia przez Użytkownika żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym Administrator uzna, że zrealizował prawnie uzasadniony interes Administratora.

§6. Prawa użytkowników.

 1. W związku z przetwarzaniem danych Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 1) dostęp do treści danych Użytkownika, 2) prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 3) prawo do przenoszenia danych, 4) prawo wniesienia sprzeciwu, 5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych Użytkownik może otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7. Pliki cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli komputerze, laptopie lub smartphonie Użytkownika, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Użytkownik sam może zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies służą przede wszystkim wygodzie Użytkownika – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony internetowej podczas kolejnych odwiedzin.
 3. Cechy plików cookies: 1) dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą którego jest wyświetlana i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i była zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika. 2) pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika. 3) tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę. 4) pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie internetowej i wielokrotnych odwiedzin. Użytkownik nie jest zmuszony do każdorazowego wpisywania np. loginu i hasła.
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 6. Wprowadzone przez Użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jej opcji.
 7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 9. Jeżeli Użytkownik ma wątpliwości, co do ustawień plików cookies, zalecamy skontaktowanie się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 10. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies przez Stronę, powinien ją opuścić lub aktywować odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.